กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! Now display int'l dealer home page! Click! to visit News Home Page

This page for English only!

Now in English!

Click! to visit Aerocomm Profile Home Page Click! to visit Job Opportunity Home page

List of Products

Manufacturer Country Products Applications Note
Aerocomm Thailand Microwave Devices Radio , Microwave Export
Becker Avionics Germany GPS Airborne Navigation การนำร่อง และหาตำแหน่ง โดย GPS ติดตั้งบน อากาศยาน -
    Airborne Navigation & Communication เครื่องมือนำร่อง และสื่อสารวิทยุ Air to Ground & Ground to Air -
    Air Traffic Control เครื่องมือ และระบบควบคุม การจราจรทางอากาศ -
Cimarron USA GPS Tracking ระบบติดตามตำแหน่ง ยานพาหนะ ระบบ GPS -
C & E Comm. USA MMDS & LPTV Broadcasting Products อุปกรณ์ และระบบ ส่งสัญญาณ เคเบิลทีวี แบบ MMDS และ LPTV -
Symmetricom
(Datum)
USA GPS Frequency & Time Receivers ระบบมาตรฐานเวลาและ ความถี่ ที่ต้องการ ความแม่นยำสูง เช่น ห้องปฏิบัติการ มาตรวิทยา  การ synchronize ในระบบ digital telecom ฯลฯ -
    ็Hydrogen Maser , Cesium Atomic & Rubidium Clock ระบบมาตรฐานเวลาและ ความถี่ ที่ต้องการ ความแม่นยำสูงสุด เช่น ห้องปฏิบัติการ มาตรวิทยา   ระบบเวลาของประเทศ -
Dressler Germany High Power RF Sources อุตสาหกรรม ที่ต้องการ ความร้อนสูง จากคลื่นไมโครเวฟ   การศึกษา Plasma Physics -
EMR USA Cellular & Radio Combiner , subsystem & System อุปกรณ์ และ ระบบ ใช้ใน การสื่อสาร วิทยุ และ ไมโครเวฟ -
Kantronics USA TNC , Radio MODEM , Paging Controller อุปกรณ์ TNC (Terminal Node Controller) ใช้ในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ กับ วิทยุสื่อสาร เพื่อการสื่อสารข้อมูล -
Ktek USA Sputtering Target / Metal & Beryllium Products ผลิตภัณฑ์ และ วัสดุ สำหรับ งานวิจัย ด้านฟิสิกส์ และ วิศวกรรม ชั้นสูง -
Magellan USA GPS Navigation Receivers งานสำรวจ นำร่อง และหาพิกัด สร้างแผนที่ โดยระบบ GPS -
    GPS Survey Receivers งานสำรวจ ความแม่นยำสูง สร้างแผนที่ โดยระบบ GPS -
    Wireless Products อุปกรณ์สื่อสาร ดาวเทียม Orbcomm -
Tegam USA RF & Microwave   Calibration Systems ระบบปรับมาตรฐานกำลัง และ ค่าลดทอนสัญญาณ ของเครื่องมือ ด้าน RF & Microwave -
Weinschel USA RF & Microwave Components & Subsystems อุปกรณ์ สำหรับระบบ RF & Microwave -

Back

Aerocomm Company (Established 1994)
Registered No. (1) 1789/2537  Registered Capital 5,000,000 Baht

89 & 89/1 Intamara 41 , Sutthisan Road , Dindang , Bangkok 10400 THAILAND
Tel : (662) 693 8300-2 , (662) 693 7880-1   Fax : 662 693 8304  Email :
aerocomm@aerocommthailand.com

All rights reserved © สงวนสิทธิตามกฎหมาย