LiveZilla Live Help


 
ALTIMETERS >>>
:: รุ่น Altis Titanium ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,296 ถึง 29,520 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar (ความละเอียด 1 mbar)
-
เข็มทิศดิจิตอล
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
ฟังก์ชั่น Ski Chrono สำหรับคำนวนอัตราเร็ว
-
นาฬิกาจับเวลาความละเอียด 1/100 วินาที
-
นาฬิกาบอกเวลา พร้อมกันน้ำลึก 50 เมตร
:: รุ่น Altis Steel ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,296 ถึง 29,520 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar (ความละเอียด 1 mbar)
-
เข็มทิศดิจิตอล
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
ฟังก์ชั่น Ski Chrono สำหรับคำนวนอัตราเร็ว
-
นาฬิกาจับเวลาความละเอียด 1/100 วินาที
-
นาฬิกาบอกเวลา พร้อมกันน้ำลึก 50 เมตร
:: รุ่น Alterra ::
-
วัดความสูงช่วง -2,303 ถึง 30,058 ฟุต
-
บาโรมิเตอร์ดิจิตอล วัดได้ในช่วง 300 ถึง 1,100 mbar
-
เข็มทิศดิจิตอล ความละเอียด 1°
-
เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิช่วง -10 ถึง 50°C
-
ฟังก์ชั่น Ski Chrono สำหรับคำนวณอัตราเร็ว
-
ฟังค์ชั่นจับเวลา ความละเอียด 1/100 วินาที
-
แสดงนาฬิกาพร้อม 2 Time Zone, EL Backlight, กันน้ำ 50 เมตร
:: รุ่น ATF8 ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,303 ถึง 30,058 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar (ความละเอียด 1 mbar)
-
เข็มทิศดิจิตอล แสดงกราฟิก 360°
-
เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิช่วง -10 ถึง 50°C
-
ฟังก์ชั่น Ski Chrono สำหรับคำนวนอัตราเร็ว
-
นาฬิกาจับเวลาความละเอียด 1/100 วินาที จับเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
-
นาฬิกาแสดง เวลา/วัน/เดือน เลนส์กระจก กันน้ำ 50 เมตร
:: รุ่น AXIO Max ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,303 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศได้ มีไอคอนแสดงการพยากรณ์อากาศ
-
เข็มทิศดิจิตอล แสดงกราฟิก 360° ปรับเทียบได้
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล วัดช่วง -10 ถึง 50°C
-
มีหน่วยความจำเก็บค่า Altitude ได้ 10 ตำแหน่ง
-
นาฬิกาจับเวลา และบอกเวลารูปแบบ 12/24 พร้อม 2 Time Zone
-
มี Alarm เตือน (Daily, Rest, Hydration, Altitude)
:: รุ่น AXIO ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,303 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
มีหน่วยความจำเก็บค่า Altitude ได้ 10 ตำแหน่ง
-
นาฬิกาจับเวลา และบอกเวลารูปแบบ 12/24 พร้อม 2 Time Zone
-
มี Alarm เตือน (Daily, Rest, Hydration, Altitude)
:: รุ่น AXIO mini ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,303 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
มีหน่วยความจำเก็บค่า Altitude ได้ 10 ตำแหน่ง
-
นาฬิกาจับเวลา และบอกเวลารูปแบบ 12/24 พร้อม 2 Time Zone
-
มี Alarm เตือน (Daily, Rest, Hydration, Altitude)
:: รุ่น AltiTech 2 ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,303 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar
-
เข็มทิศดิจิตอล แสดง Bearing
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
นาฬิกาจับเวลา ความเละเอียด 1/100 วินาที จับเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
-
นาฬิกาแสดง เวลา/วัน/เดือน พร้อม Time Zone กันน้ำ 10 เมตร
:: รุ่น Axis ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,305 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar
-
เข็มทิศดิจิตอล แสดง Bearing
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
นาฬิกาจับเวลา ความเละเอียด 1/100 วินาที จับเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
-
นาฬิกาแสดง เวลา/วัน/เดือน พร้อม Time Zone กันน้ำ 30 เมตร
:: รุ่น Summit ::
-
วัดความสูงได้ในช่วง -2,305 ถึง 30,045 ฟุต
-
วัดความดันอากาศ 300 ถึง 1,100 mbar
-
เข็มทิศดิจิตอล แสดง Bearing
-
เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล ช่วง -10 ถึง 50°C
-
นาฬิกาจับเวลา ความเละเอียด 1/100 วินาที จับเวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง
-
นาฬิกาแสดง เวลา/วัน/เดือน พร้อม Time Zone กันน้ำ 30 เมตร