ISO
9001:2008
Certified
Download
2010
Catalogs

 Welcome to NEWCON OPTIK

Newcon Optik คือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้าน optic เลนส์ ตั้งแต่กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์ กล้องมองกลางคืน (Night Vision) กล้องวัดระยะ/ความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ หรือแม้แต่เสื้อกันกระสุน สินค้าของ Newcon Optik เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก 40 ประเทศ ด้วยมาตรฐานและคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ

  • Innovative,High quality,price competibility

  • Exellent Customer Service

  • Highly skilled workforce, both R&D engineers and production workers

  • Well-executed marketing policy

  • ISO 9001 certified


Link สินค้าอื่นๆ ของบริษัท