ระบบประสานเวลามาตรฐานแม่นยำสูงผ่านเครือข่าย LAN ด้วย NTP และ PTP(IEEE1588) Protocols
     ขณะนี้บริษัท Aerocomm ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Brandywine,USA -ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านกำเนิดความถี่และ
เวลาความแม่นยำสูง
 ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์  GNSS Network Time Server  ,PTP Grandmaster clock ,และอุปกรณ์ประสานเวลา
ความแม่นยำสูง โดยทางบริษัท ฯ มีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลในการเลือกใช้งาน อุปกรณ์และรายละเอียดสามารถปรึกษา
เพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-877-2540 หรือ email: snong@aerocommthailand.com


     ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย :
               -เครื่อง
PTP80  ,PTP Grandmasterclock   ,GPS /GLONASS  Reciver  ในตัว
                   -เสาอากาศและสายสัญญาณครบชุด พร้อมสำหรับการทำงานรับสัญญาณเวลาและความถี่มาตรฐานจากดาวเทียม
                   -อุปกรณ์ Ethernet Switch รุ่น Brandywine PTP8080 หรืออุปกรณ์ Ethernet Switch ในปัจจุบันเช่น Cisco, Juniper, Alliedtelesis และอื่นๆ
                   -อุปกรณ์ PTP client เช่น Computer หรืออุปกรณ์ appliance ที่มีระบบรอง PTP  ที่เป็น hardware หรือ Software       
ความแม่นยำของการถ่ายทอดข้อมูลเวลามาตรฐาน (Time Of Day) ของระบบ PTP
    ที่จะมาทดแทน NTP
      

 
     คุณสมบัติของอุปกรณ์มีดังนี้
                  -เซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่าย แบบ 1 port LAN PTP  และ 1 port LAN NTP  (management)
                  -รับสัญญาณ  GPS/GNSS - รองรับเสาอากาศมาตรฐานและสายสัญญาณยาวพิเศษ
                   -รองรับลูกข่าย PTP (IEEE1588) ได้มากถึง 128 ลูกข่าย 
                  -Stratum 1 GNSS / GPS PTP-NTP  Server สำหรับเครือข่าย IT ขั้นสูง และระบบปลอดภัย
ไซเบอร์ทีต้องมีปูม (log) เวลาความแม่นยำสูง
      การทำงานประสานเวลา PTP ผ่านระบบเครือข่าย

                           ด้วยความสามารถของ PTP chip hardware ของตัว  Master จึงทำให้การประสานแม่นยำระดับไมโครวินาที  
                                    ***ซึ่งหาก LAN switch รองรับ PTP   ด้วยแล้วจะมีความแม่นยำได้ถึงนาโนวินาที
                                    หมายเหตุ: NTP protocol  ไม่ีมีความสามารถในส่วนนี้จึงมีความแม่นยำระดับมิลลิวินาทีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ
                            บริษัท แอโรคอม  จำกัด เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซ.ลาดพร้าววังหิน  43 ถนนลาดพร้าววังหิน  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
                                                                                      โทร.วิศวกรขาย  081-877-2540
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------