aerocommtechButt1.gif (6437 bytes) buttRedW1.gif (2280 bytes) buttRedW2.gif (2202 bytes)

¢³Ð¹Õé¡ÓÅѧáÊ´§ÀÒÉÒä·Â!

Click for English!

buttRedW3.gif (2269 bytes) buttRedW4.gif (2187 bytes)

Cryogegic UK

        Cryogenic คือ ผู้ผลิตและออกแบบนวัตกรรมระบบแม่เหล็กแรงสูง Cryomagnetizaion Instrumentation ด้วยเทคโนโลยี Supercontor และ Superconducting coil เหมาะสำหรับงานทั้งทางด้านวิจัยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ การแพทย์และงานอุตสาหกรรมต่าง Cryogenic เป็นที่รู้จักในกลุ่มงานวิจัยอุณหภูมิต่ำ (low temperature) และงานวัสดุศาสตร์ทั่วโลก สามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านการวัดแบบคุณภาพสูงพร้อมแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กแรงสูงที่อุณภูมิต่ำ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงระบบ Liquid Helium Free Magnet systems และ Variable Temperature Inserts ที่ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ในการใช้งานเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ Liquid Helim เลยในการลดอุณหภูมิ ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ห้องทดลองมาตรฐานการวัดต่างๆ ระบบ MRI imaging และการแยกสสารด้วยสนามแม่เหล็กทั้งแบบแห้งและเปียก และในขณะนี้ Cryogenic มีระบบอัตโนมัติ Automated system ที่รองรับการทำงานผ่านซอฟร์แวร์ LabVIEW เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดให้สูงขึ้น

                                                                                                                                                                                                          

ผลิตภัณฑ์ของ Cryogenic แบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้

Superconducting Magnet

Standard Superconducting Magnets 1 to 22 Tesla

 

 

ระยะพิเศษของการทำแม่เหล็ก Superconducting ทั่วไปอยู่ที่ 0.1% ภายใน 10มม. DSV ของศูนย์กลางสนามแม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางนี้อยู่ในช่วง 40มม. หรือ 52มม. ถูกทำให้ว่าง ทำให้สามารถใส่ตัวอย่างเข้าไปในช่วงนี้ได้ โดยมีการปรับค่าอุณหภูมิตามที่ต้องการ

การทดสอบของแม่เหล็ก Cryogenic จะอยู่ที่ 4.2K, 2.2K หรือทั้งสองค่า ซึ่งจะเป็นค่าเฉพาะในการรับประกัน

Standard Split Pair Magnets and Optimag Series Magnets

 

 

 

 

 

สำหรับทดสอบทางด้านแสง, อนุภาคนิวตรอนและการยิงลำแสงอนุภาค เป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับสนามแม่เหล็กแรงสูงให้รวมพลังงานจนสามารถทำงานในที่ว่างแบบปริมาณเล็กๆได้ มีช่องจัดให้สนามออกในแนวตั้งและแนวนอน หรือเลือกใช้งานเฉพาะในแนวตั้งหรือแนวนอนได้

ด้วยโครงที่มีช่องกว้างสนันสนุนการทำงานของ coils ให้เข้าถึงตัวอย่างได้ดี สำหรับประยุกต์ใช้งานในด้านลำแสงอนุภาคของนิวตรอน ตัวกั้นที่เป็นอลูมิเนียมและช่องแบบอลูมิเนียมที่จะใช้ส่งผ่านลำแสงอิเล็กตรอนเข้าสู่ตัวอย่างในที่สุด

การกระเจิงแสงในมุมที่กว้างสามารถถูกรวมให้เข้าสู่สนามภายในได้ มีทั้งแบบ 1 ถึง 14 เทสลา และ 11 ถึง 14 เทสลา

The Higher Homogeneity Magnet Range

 

 

 

 

 

ช่วงสนามแม่เหล็กโซลินอยด์มาตรฐาน มี homogeneity 0.1% ภายใน 10มม. DSV ส่วนช่วงของ split pairs จะมีค่า 0.5-1.0% ใน 10มม. DSV

อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้ค่าสูงขึ้น 30 ถึง 50% โดยมีความยาวของ coils เพิ่มมากขึ้น และอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างขึ้น 10% มีความเสถียรในโหมด persistent 10-7 ต่อชั่วโมงหรือดีกว่า

 

Custom-Made Magnet Systems

Cyogenic สามารถช่วยคุณออกแบบระบบแม่เหล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานตามที่คุณต้องการได้ ทั้งการแก้ไขตัวเดิม การใช้กับระบบอุณหภูมิต่ำ ออกแบบและสร้างตามการใช้งานเฉพาะด้าน สำหรับการวจัยด้านนิวเคลียร์ อุตสากรรมการแยกแร่ สนามแม่เหล็กสำหรับระบบด้าน MRI, ESR, EPR หรือระบบด้านการแพทย์แบบอื่นๆ ระบบภาพสนามแม่เหล็กในแนวนอนจากระบบห้องรักษาอุณหภูมิ 6 เทสลา ขนาด 600มม.

DOWNLOAD PDF DATASHEETDATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม


Cryogen Free Magnet System

Cryogen Free Magnet System to 15 Tesla

 

 

 

ด้วยเทคโนโลยี Cryogen Free ทำให้สามารถใช้งานสนามแม่เหล็กในช่วงและขนาดที่กว้างขึ้น โดยไม่ต้องใช้ฮีเลียมเหลว เพราะมี cryocooler ในการระบายความร้อนของแม่มเหล็กโดยมีอุณหภูมิประมาณ 6K หรือ 4K

ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอังกฤษและได้รับรางวัลระดับยุโรปในด้านการทำงานสนามแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้ฮีเลียม มีสถาบันการวิจัยหลายแห่งใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวัตถุดิบระบายความร้อนอย่างฮีเลียม สามารถให้กำเนิดได้ 15T เหมาะแก่การวิจัยในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการณ์และคุ้มค่าแก่การใช้งานเนื่องจากทำให้ทั้งระบบระบายความร้อนแม่เหล็กและระบบระบายความร้อนของตัวอย่างเย็นลง โดยใช้ cryocooler เพียงตัวเดียว

Split Pair Cryogen Free Magnets

 

Cryogenic ขอเสนอ ระบบสนามแม่เหล็กมาตรฐานกับห้องปรับอุณหภูมิมาตรฐาน สำหรับการใช้งาน ขนาด 40มม., 52มม., 65มม., 80มม., 100มม.และตามแต่ผู้ใช้งานต้องการ

โดยที่มีค่าสนามแม่เหล็ก homogeneity 1% เกิน 10มม. ที่ศูนย์กลางและค่าตัวนำยิ่งยวด มีอัตราลดลงเสถียรที่ 10ppm/hr

Cryogen Free Variable Temperature Insert

เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสภาวะแบบไดนามิค ในช่วง 4.2K ถึง 300K สามารถใช้เพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับระบบ Cryogenic CFM ได้ เช่นการเช็คข้อมมูลของ VarieTemp cryostat (รวมตัวอย่าง) ถูกเชื่อมไว้กับ CFM ในอุณหภูมิแล้วมีการปรับอุณหภูมิและสนามแม่เหล็กเพื่อทดสอบตัวอย่าง ถ้าต้องการอุณหภูมิ 1.6K ก็ทำการชาร์จฮีเลียมเข้าไป

DOWNLOAD PDF DATASHEET DATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม


 

Measurement Systems
S600X SQUID Susceptometer

เป็นอุปกรณ์ที่มีความไวในการวัดคุณสมบัติของแม่เหล็กแบบไฟ AC และ DC เหมือนฟังก์ชันในการวัดสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิ มี SQUID Sensor ซึ่งเป็นหัวใจของระบบโดยมีความไวของเสียงประมาณ 10E-13 Joules per root Hz ความไวต่อพลังงาน 10E8 ซึ่งดีกว่าอุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์อื่นๆ และอุปกรณ์ช่วยในการคำนวณสำหรับวิเคราะห์สัญญาณแม่เหล็กขนาดเล็กโดยมีค่าความถูกต้องและความเร็วที่ดีกว่า

Quantum Hall Primary Resistance

QHR2000 เป็นอุปกรณ์ที่มีความลำหน้าด้วยพัฒนาการต่อเนื่องในด้านห้องทดสอบมาตรฐานสำหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ Primary Resistance Standard ที่มีความถูกต้องดีที่สุดในโลก โดยสามารถทดสอบค่ากระแสและความต้านทางด้วยความถูกต้องระดับ 10E-9

ระบบ QHR เหมาะเหมาะสำหรับทั้ง Quantum Hall Metrology และ การวิจัยบนอุปกรณ์ QHE และอุปกรณ์อื่นๆ QHR2000 มี HE-4 ถึง 1.5K สำหรับทดสอบตัวอย่าง ส่วนเวอร์ชั่น 2010 มีคุณสมบัติที่สูงกว่าด้วย Cryogenic Current Comparator(CCC) มี coil ให้สนามที่สูงขึ้นและ He-3 ลดถึงระดับ 0.3K เหมาะสำหรับงานที่สามารถประยุกต์ได้ มีความเสถียร ใช้สำหรับระบัด QHR ใน การวัดแบบ AC

RnX Resistivity and Magnetic Property Measurement

 

 

 

 

 

 

ระบบการวัด RnX Series ให้รูปแบบการวัดในช่วงที่กว้าง สำหรับการศึกษาคุณสมบัติวัตถุทดสอบด้านอุณหภูมิ, เวลา, สนามแม่เหล็ก เหมือนระบบมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งการวัด DC และ AC resistivity , magnetisation และ susceptibility

สามารุวัดตัวอย่างในช่วงความต้านทาน 10E6 ถึง 10E-6 Ohms ในอุณหภูมิช่วง 1.6 ถึง 300K ถ้าหากต้องการวัดสนามแม่เหล็ก สามารถวัดได้ในช่วงถึง 14T เพื่อไปตามตัวอย่างทดสอบ และ 8T เพื่อเข้าสู่ตัวอย่างทดสอบ

DOWNLOAD PDF DATASHEET DATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม


 

Cryostat
Super Insulated Helium Cryostats

เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่รักษาระดับฮีเลียมให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดเหมาะกับทุกๆการประยุกต์ใช้งานแบต่างๆ โมดูลของ Cryostats ถูกออกแบบ มาให้ทำงานกับการระบายความร้อนแบบไนโตรเจนทั้งแบบกาซและแบบเหลว ช่วงการใช้งานมาตรฐานออกกแบบมาให้ใช้งานได้เหมาะสมเพราะใช้โครงสร้างสเตนเลสแท้และอลูมิเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาและสูญเสียฮีเลียมได้น้อย หากจ้องการโครงสร้างแบบ grass fiber ก็สามารถทำได้

ในรุ่น 1250มม. มีภายในที่ลึก และในรุ่น 1350มม. มีลักษณะสูงยาว มีการติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบ RhFe และตัวตรวจจับความร้อน มีการระบายความร้อนโดยไนโตรเจนเหลวในทุกรุ่น ประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับงานด้าน biomagnetism , การทดสอบการยิงลำแสง, MRI, การแยกแร่ในอุตสาหกรรม

DOWNLOAD PDF DATASHEETDATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม


 

Low temperature Inserts
He-3 Inserts for temperatures to 0.3K

อุปกรณ์ของ Cryogenic รุ่นนี้มีการแทรกโหลด He-3 อุณหภูมิต่ำเข้าไปที่ตัวอย่างในระดับต่ำกว่า 0.3Kได้ทั้ง ด้านบนและด้านล่าง โดย He-3 สามารถเปลี่ยนไปใช้ Variable Temperature Insert(VTI) ได้โดยตรง ดังนั้นจึงทำให้สามารถทดสอบได้ในระดับ 1.6K ถึง 300K โดยใช้ VTI และ 0.3K ถึง 100K โดยใชกับ He-3 และหากใช้อุปกรณ์ในการลดอุณหภูมิขนาดเล็กสามารถลดระดับได้ถึง mK

สามามรถใช้ทดสอบกับแม่เหล้กภายนอกได้เช่นเดียวกับการใช้แม่เหล็กไฟฟ้า, การส่งพัลส์สนามแม่เหล็ก, การใช้ Cryogen Free ทั้งแบบที่ใช้แม่เหล็กและแบบไม่ต้องใช้แม่เหล็ก

 

DOWNLOAD PDF DATASHEET DATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม


 

Electronics

SMS Series Superconducting Magnet Power Supplies

 

 

เครื่องกำเนิดพลังงานแม่เหล็กสำหรับ Cryogenic superconducting ทุกตัวมีช่องด้านหน้าสำหรับการควบคุมและมี รีโมทสำหรับควบคุมผ่าน อินเตอร์เฟส IEEE/RS232 มาตรฐานส่งออกกระแสเอาท์พุทมาตรฐานจาก 600Aที่ +/-5V (และ +10V หรือ +15V ในบางรุ่น) หากรุ่นที่ระบุ คือSMSAACH มีกระแสเอาท์พุทสูงสุด (AA), โวลต์เตจมาตรฐาน(C), ค่าโวลต์เตจสูงเอาท์พุท(H), และโวลต์เตจสูงมากเอาท์พุท(VH)

Helium Level Gauge

 

 

Cryogenic ขอเสนอ เครื่องกำเนิดพลังงานหลักและแบตเตอรี่วัดระดับฮีเลียมเหลวทั้งการวัดระดับและการควบคุมระดับฮีเลียมเหลว

มี 2 รุ่นด้วยกันคือ

a) HLG200 ลักษณะช่องด้านหน้าเป็นจอแสดงผลแบบ LED 3 digit จาก 0 ถึง 1100มม. (มีความละเอียด1มม.) มีสวิทซ์สำหรับการเปิด-ปิด ชนิดของโพรบและพัลส์ภายใน

b) HLG210 ลักษณธคล้ายกับ HLG200 แต่เพิ่มลักษณะเกี่ยวกับการควบคุมเพิ่มเติม สามารถปรับระดับภายในได้ 3 ระดับ ง่ายต่อการตั้งค่าอ้างอิงที่จอแสดงผล มี 2 drive สำหรับการเปลี่ยนขั้วในการรีเลย์

Cryo Free Variable Temperature Insert

เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสภาวะแบบไดนามิค ในช่วง 4.2K ถึง 300K สามารถใช้เพียงตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับระบบ Cryogenic CFM ได้ เช่นการเช็คข้อมมูลของ VarieTemp cryostat (รวมตัวอย่าง) ถูกเชื่อมไว้กับ CFM ในอุณหภูมิแล้วมีการปรับอุณหภูมิและสนามแม่เหล็กเพื่อทดสอบตัวอย่าง ถ้าต้องการอุณหภูมิ 1.6K ก็ทำการชาร์จฮีเลียมเข้าไป

 

DOWNLOAD PDF DATASHEET DATASHEET            
TECHNICAL OR CUSTOMER SUPPORT ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

Home 


บริษัท แอโรคอม จำกัด
เบอร์โทร : (662) 530-1651 ,วิศวกรขาย : (66) 81-877-2540,
Email : aerocomm@aerocommthailand.com