กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

Cost-effective custom solutions for R-L-C, RTD, Voltage and Current, Strobes, Bridges and Sound pushing the specification envelope for you.

 

The World Standard for Resistance, Capacitance, and Inductance Standards and Measurements
Offering the best Resistance, Capacitance, and Inductance standards along with the best RLC meters.

What's New
01/2007 - IET Labs acquires the esi Resistance Standard line from Tegam
09/2006 - Exanded A2LA ISO/IEC 17025 accreditation now includes ac Resistance
06/2006 - IET Labs is pleased to announce that we have recently acquired the GenRad 1600 Series Digibridge and 1863/1864 Megohmmeter lines from QuadTech

 

We manufacture, repair and calibrate a variety of products including :

Can't find what you're looking for? Call us and let our engineering staff design a custom solution.

We also offer support and replacement for a variety of discontinued and obsolete equipment

Under Construction !!!

 

Aerocomm Company (Established 1994)
Registered No. (1) 1789/2537  Registered Capital 5,000,000 Baht

89 & 89/1 Intamara 41 , Sutthisarn Road , Dindaeng , Bangkok 10400 THAILAND
Tel : (662) 693 8300-2 , (662) 693 7880-1  , Fax : 662 693 8304  , Email :
aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย ? All rights reserved