กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

RTD Simulator Selection Guide


         สินค้า Decade Box ของเราครอบคลุมย่านการใช้งานทั้งหมดรวมทั้ง ห้องแลปส์ทดลองและ Automated Test Equipment  ให้จำไว้ว่า IET Labs ผลิตสินค้าด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณสามารถกำหนด Option รวมทั้งการทำงานพิเศษ ( ค่ากำหนด ทศนิยม และ % ของความถูกต้อง ) รวมทั้งกำหนดค่าการจ่าย power หรือ ค่าที่ตั้งเอาไว้ที่ปลายทาง , ติดต่อ ฝ่ายขาย สำหรับความช่วยเหลือ

Series
Type
Basic
Accuracy
Range
( Ohm )
Max.
Resolution
Features
RTD - 250
Manual
economy
200 ppm
10 - 11 k
10 Ohm
การใช้งานทั่วไป , ราคาถูก
RTD
Manual
precision
50
10 - 11 k
10 Ohm
การใช้งานทั่้วไป ; ค่าความคลาดเคลื่อนสูง ; การตั้งค่าที่สมบูรณ์ ; ไม่จำเป็นต้องมี zero subtraction
PRTD
Programmable
0.01% - 0.1%
4 - 10 M
1 mOhm
IEEE - 488 หรือ BCD Programmable ; การตั้งค่าที่สมบูรณ์ ; ไม่จำเป็นต้องมี zero subtraction
ohm Source
Elec - Res Box
0.10%
0.5 - 24 M
10 mOhm
ราคาถูก ; ควบคุมด้วย Microprocessor

สำหรับการใช้งานทั่วไป Decade Resistance Equipment กล่าวถึง Resistance Decade Box Selection Guide ของเรา

Temperature / Resistance Translation Tables

RTD Simulator Series

เครื่อง RTD Simulator Series มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งการทำงานของ Resistance Temperature Detector ( RTD ) simulation ต้องการค่าความต้านทานต่ำที่ถูกต้องโดยปราศจาก " zero " และผลจากการต่อความต้านทาน  เครื่อง RTD-Z-6-.001แสดงย่านความต้านทาน
จาก 10 Ohm ถึง 1,111.110 Ohm  ความละเอียดของทศนิยมต่ำสุดที่ 1mOhm , ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 50 ppm  เครื่อง RTD-Z-6-.01
มีความละเอียดที่ 10mOhm

ถ้าตัว Simulator นี้ใช้แทนที่สำหรับ RTD ใด ๆ , ส่วนที่เหลือของระบบอาจจะถูก Calibrate หรือตรวจสอบ  การออกแบบที่พิเศษจะขจัดค่าความต้านทาน zero ได้อย่างแท้จริงและทำการเปลี่ยน contact variations , ทำให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่เหนือกว่าย่านการใช้งานทั้งหมด

RTD - 250 Simulator

เครื่อง RTD - 250 Simulator เป็นเวอร์ชั่นที่ราคาถูกกว่าสำหรับความต้องการค่าความละเอียดต่ำ
เครื่อง RTD - 250 Simulator แสดงค่าความต้านทานย่าน 20 Ohm ถึง 1,121.110 Ohm , ความละเอียดทศนิยมต่ำสุดที่ 1 mOhm ,
ค่า่ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่ 50 ppm

PZS Series

ย่านการใช้งานที่กว้างของตัวแทนห้องแลปส์ระดับทศนิยม สำหรับการใช้งานที่ต้องการผลของเครื่อง Programmable Impedance ซึ่งควบคุมโดยผู้้ใช้หรือคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0-2530-1651-4  โทรสาร : 0-2530-1660
  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved