กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

IET and GenRad Standards


             สินค้าของ IET แลปส์การซ่อมและ calibrate และกลุ่มมาตรฐานความต้านทาน , การเก็บประจุและการเหนี่ยวนำ   GenRad ของเรายังคงทำการผลิตและทำการทดสอบโดยใช้ขั้นตอนเดิม และคุณภาพของวัสดุซึ่งทำให้เป็น " Gold Standard of Standard "

     

     SRL Series  ของเราเป็นมาตรฐานของตัวต้านทานซึ่งให้ค่าของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือสูงถึง  1 ppm

     SCA Series  เป็นมาตรฐานของตัวเก็บประจุึให้ค่าความถูกต้อง  0.01 %  เริ่มต้นที่ 10 pF

     1482 Series เป็นมาตรฐานของตัวเหนี่ยวนำ ใ้ช้วัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งยังคงใช้เป็นมาตรฐานของทั่วโลก

 

 

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0-2530-1651-4  โทรสาร : 0-2530-1660
  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved