กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

GenRad Digibridges and LCR Meters


         LCR meters และ Impedance meters วัดค่าความเหนี่ยวนำ ( L ) , ความเก็บประจุ ( C ) และความต้านทานหรือ Impedance ( R ) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการ วัดค่า LCR จะถูกสร้างให้เป็นเครื่องมือสากลและมีหลายฟังก์ชันการใช้งาน  สามารถวัดค่าได้อัตโนมัติของ L , C และ R รวมทั้งตัวแปรอื่น ๆ เช่น คุณภาพ และ Dissipation Factors   ชนิดของเครื่องมือ , การกำหนดการวัด , สัญญาณทดสอบหรือลักษณะของแหล่งกำเนิด และการวัดอื่น ๆ เป็นตัวแปรสำคัญต่อการพิจารณา LCR meters และ Impedance meters  ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณา LCR meters รวมทั้ง option ต่อผู้ใช้งาน , จอแสดงผล , output , คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานทั่วไป และตัวแปรทางสภาวะแวดล้อม

         การทดสอบสัญญาณหรือคุณลักษณะแหล่งกำเนิด สำคัญต่อการพิจารณาเมื่อการกำหนด KCR meters และ Impedance meters รวมความคลาดเคลื่อนพื้นฐาน, ตัวเลขของหน่วยที่แสดง , จำนวนของขั้นตอน , การทดสอบสัญญาณและย่านความถี่ และเวลาการตอบสนอง   ค่าความคลาดเีคลื่อนพื้นฐานคือ ค่าทั่วไปที่ 1kHz ตัวเลข ของหน่วยที่แสดงอ้างถึงตัวเลขของหน่วยที่อ่านออกมา   จำนวนขั้นตอนในการวัดมีความสำคัญต่อการพิจารณา  ย่านสัญญาณความถี่ที่ทดสอบ คือ ย่านความถี่ซึ่งเครื่องมือ ทำงาน  เวลาตอบสนอง คือ ค่าเวลาที่ใช้ไปสำหรับ LCR meters และ Impedance meters ในการวัดและแสดงค่าที่วัด

Model
Type
Features
GenRad 1689 / 1689M
Precision LCR Digibridges
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.02% ; Programmable Freq
12 Hz - 100 kHz
GenRad 1693
Highest Performing Digibridge
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.02% ; Programmable Freq
12 Hz - 200 kHz
GenRad 1692
RLC Digibridge
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05%
GenRad 1659
RLC Digibridge
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.1%
Digibridge Accessories
RLC Digibridge Accessories
อุปกรณ์ประกอบสำหรับ 1659 , 1692 , 1689 , 1693
Digibridges
GenRad 1621
Ultra Precision Capatance
Measurement System
10
GenRad 1620
High Precision Capatance
Measurement System
LCR - 500
Low Cost LCR Meters
ราคาถูก วัดค่าอัตโนมัติ สามารถหิ้วได้ ,
หลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน
IMF - 600
Impedance and multifunction Meters
ใช้งานได้หลากหลาย , ดิจิตอล , แสดงค่าปัจจุบัน ,
วัดค่าอัตโนมัติ

Digibridge Accessories

Digibridge Application Notes

 

 

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0-2530-1651-4  โทรสาร : 0-2530-1660
  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved