กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

Ohmmeters / Microohmmeters / Megohmmeters


         Ohmmeter เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของ Conductor   โดยการใช้งานทั่วไป Ohmmeter จะทำงานโดยการใช้ Voltmeter วัดค่า Voltage Drop แล้วทำการแปลงค่าที่อ่านได้นี้ไปเป็นค่าความต้านทาน ด้วยกฏของ Ohm's Law   ถ้าเรารู้ค่าของกระแส , Voltage Drop ที่คร่อมความต้านทาน ที่ไม่รู้ค่า จะถูกอ่านเพื่อให้ค่าของความต้านทานโดยตรง   ถ้าเราไม่รู้ค่าของกระแสหรือไม่มีทางที่จะวัดค่าของ voltage ที่คร่อมตัวที่เราไม่รู้ค่า, การอ่านค่า Voltage Drop ที่คร่อมความต้านทานที่รู้ค่าในวงจรเดียวกันจะทำให้ได้ค่าของกระแส และค่า voltage ในการวัดครั้งนี้จะถูกหักออกจากค่า Drop ทั้งหมดจากวงจร , Voltage Drop ที่คร่อมความต้านทานไม่รู้ค่า ดังนั้นจะได้ค่าควาต้านทานของตัวที่ไม่รู้ค่าออกมาและแสดงที่ Ohmmeter    เครื่อง Micro - Ohmmeter คือเครื่อง Ohmmeter ที่ใช้สำหรับค่าความต้านทานที่ต่ำมาก ๆ

Model
Type
Features
GenRad 1863 / 1864
High accuracy Megohmmeter
50 kOhm - 200 TOhm ; 3%
LOM - 510A
High accuracy Micro-Ohmmeter
1 µOhm - 199.9 Ohm ; 0.02%
LOM - DO7e
Portable Digital Micro-Ohmmeter ,
Rugged
1 µOhm - 600 Ohm ; 10 A ; วัดค่าอัตโนมัติ
LOM-4000 - LOM-4001
Portable Digital Ohmmeter
( Milliohmmeter )
100 µOhm - 4 kOhm ; 0.05% ; วัดค่าอัตโนมัติ
LOM-DO5000 - LOM-DO5001 -
LOM-DO5002
High Range Digital Micro-Ohmmeter
0.1 µOhm - 30,000 Ohm ; 0.03%

GenRad 1863 and GenRad 1864 Megohmmeter

เครื่อง GenRad 1863 Megohmmeter คือ ตัวเลือกสำหรับการทดสอบ การผลิตและการตรวจสอบอย่างละเอียด  เครื่อง 1863 จะทำการวัดค่าความต้านทาน ทุก ๆ 5 ครั้งของการทดสอบ Voltage จนถึง 500 VDC , ใช้การควบคุมน้อยกว่า และเป็นรุ่นที่ราคาต่ำกว่ารุ่นอื่น   มันคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานทั้งหลายที่ต้องการ ย่านของ Voltage และ ย่านความต้านทานต่ำมาก ๆ3

เครื่อง GenRad 1864 Megohmmeter เป็นตัวเลือกสำหรับความต้องการในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น การทดสอบ Voltage สามารถตั้งค่าได้ที่ค่าต่างๆ ตั้งแต่ 10VDC ถึง 109 VDC เพิ่มทีละ 1 Volt และถึง 1090 VDC โดยเพิ่มทีละ 10 Volts   ดังนั้นเครื่อง 1864 จึงสามารถตั้งค่าได้ที่การใช้งานทั่วไป หรือการทดสอบค่า Voltage ที่ ไม่ใช่ค่าทั่วไป เช่น ตัวเก็บประจุแบบ Ceramic , Mica , แบบกระดาษ , หรืออุปกรณ์อื่น ๆ    ค่า Reverse Resistance ของ Rectifiers สามารถวัดค่าได้ทันที , ค่าทดสอบ Voltage ที่ต่ำ ถูกใช้งานเป็นพิเศษในการวัด Solid State Diodes   ย่านการวัดสามารถวัดได้เพิ่มมากถึง 200 TW ( 2 x 1014 W )

LOM - 510A Micro-Ohmmeter
เครื่อง LOM - 510A Micro-Ohmmeter มี  41/2 digit , ค่าคลาดเคลื่อนพื้นฐานอยู่ที่ 0.002% และึความละเอียดอยู่ที่ 1µOhm เทคนิค การวัด 4 ขั้ว ของเครื่องนี้ได้ ขจัดค่าความผิดพลาดของความต้านทานของตะกั่ว และ 80 dB ของ AC noise Rejection ทำให้การอ่านค่า นั้นเสถียร เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่มี noise   เครื่อง Micro-Ohmmeter มาพร้อมกับ clip ทดสอบที่ทนทาน 4 ขั้ว และ option ขนาดใหญ่ที่ให้ เลือก โพรบ , clip และ fixture ที่ สามารถใช้กับตัวไม่รู้ค่า ที่ความต้านทานต่ำ ๆ ได้

LOM - DO7e Micro-Ohmmeter
เครื่อง DO7e แข็งแรงมาก ๆ ขนาดเล็กและเป็น Digital Micro-ohmmeter ที่สามารถพกพาได้สำหรับการวัดค่าความต้านทานต่ำ ๆ  ใช้ Lead Acid Battery ที่สามารถชาร์จได้กับเครื่องชาร์จที่มีอยู่ภายใน  เครื่อง DO7e Micro-Ohmmeter สามารถทำการวัดกระแส 10 Amps ที่ย่านการวัดต่ำที่สุด  เครื่อง DO7e Micro-ohmmeter ออกแบบด้วย Solid State และเทคโนโลยี Microprocessor ที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ มั่นใจได้ว่าจะได้ค่าการวัด , คุณลักษณะ ที่ดีที่สุดและสามารถเชื่อถือได้    การเลือกย่านการวัดโดยอัตโนมัติ , การวัดค่ากระแส forward และ reverse ด้วยค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ

 

Series LOM - 4000 Ohmmeter
เครื่อง Series 4000 Digital Ohmmeter มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าความคลาดเคลื่อนหรือฟังก์ชันการทำงาน โครงสร้างของ Ohmmeter ที่แข็งแรงถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบพลาสติก ด้วย Keyboard ที่งานได้อย่างง่ายดาย , ค่าที่วัดได้จะแสดงที่หน้าจอ LCD ขนาด ใหญ่   การวัดในลักษณะพิเศษต่าง ๆ ถูกรวมเอาไว้ , ย่านการวัดที่มากกว่า 4,000 ค่า , ค่าเฉลี่ยอัตโนมัติของการวัดค่ากระแส Forward และ Reverse , ค่า 0 ที่แท้จริงของค่าการวัดและอุณหภูมิชดเชย ( Model 4001 )   แบตเตอร์รี่ที่สามารถชาร์จได้ โดยมีการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ทำให้ มั่นใจว่าใช้สมรรถนะของแบตเตอร์รี่ได้ดีที่สุด

 

 

 

 

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0-2530-1651-4  โทรสาร : 0-2530-1660
  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved