กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง


แอโรคอม > แผนก2 > แคนโทรนิคส์  

   อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม   K

 


kantronics.gif (2350 bytes)   Packet Radio คืออะไร ?
  
TNC คืออะไร ?
  
UHF/VHF TNC-MODEM
  
UHF/VHF/HF TNC-MODEM
  
Paging Infrastructure
 

ท่านสามารถใช้ วิทยุสื่อสารของท่าน ทั้งแบบ มือถือ (Handy Talky) dot1.gif (169 bytes)
หรือแบบ ตั้งโต๊ะ (Radio Transceiver) ในการทำงาน ต่อไปนี้

(เมื่อท่านมี
Kantronics TNC รุ่นที่เหมาะสม)

  
- ติดต่อสื่อสาร ข้อมูล (Data Communication) ระหว่าง คอมพิวเตอร์ของท่าน
     กับ คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ
   - ส่ง รับ เก็บ หรือ ส่งต่อ จดหมาย อิเลคโทรนิคส์ (Email) โดยใช้กล่องไปรษณีย์
     อิเลคโทรนิคส์  ส่วนตัว (Personal Mailbox) ในเครื่อง TNC
   - ใช้งาน Internet และ รับส่ง Email จากสถานที่ ที่ไม่มี สายโทรศัพท์
   - ส่งข้อมูล ตำแหน่งพิกัด จากเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม(GPS)
     ไปยังสถานีฐาน
   - ทำ
Realtime GPS Differential
   - Radio Telemetry / SCADA
   - ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากระยะไกล (Remote Control)

kantronics1.gif (10943 bytes)
ด้วยการใช้ TNC (Terminal Node Controller)
                หรือ Packet  Radio


ต้องใช้อะไรบ้าง ในการใช้งาน Packet Radio?
อุปกรณ์ที่สำคัญ มี 3 ส่วน
1. วิทยุรับ-ส่ง HF หรือ VHF/UHF ที่ท่านมีอยู่แล้ว
2. คอมพิวเตอร์ ที่ท่านมีอยู่แล้ว
3. Kantronics TNC รุ่นที่เหมาะสม กับลักษณะ การใช้งานของท่าน

                                   airrow.gif (156 bytes)

tnc1.jpg (8250 bytes)

line.gif (64 bytes)
วิทยุรับ-ส่ง
(Radio Transceiver)

ใช้ส่ง และรับสัญญาณวิทยุ และ รับส่ง สัญญาณเสียงไปมา กับ TNC
line.gif (64 bytes)
TNC
(Terminal Node Controller)
แปลงสัญญาณเสียง ให้เป็น ข้อมูล ดิจิตอล และกลับกัน  ทำหน้าที่ควบคุม และ จัดการ กับข้อมูลต่างๆ และ ติดต่อสื่อสาร กับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ติดต่อ สื่อสาร กับ TNC

TNC คืออะไร?
TNC (Terminal Node Controller) หรือ อาจเรียกเป็น โมเด็มวิทยุ จะคล้ายคลึง กับ อุปกรณ์ โมเด็มโทรศัพท์ ที่ท่านคุ้นเคย ในการใช้ติดต่อ Internet ที่ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณ ดิจิตอล เป็นสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อส่งไปตาม คู่สายโทรศัพท์    ข้อแตกต่าง ที่ชัดเจนคือ TNC จะแปลงสัญญาณ ดิจิตอล เป็น สัญญาณเสียง ที่เหมาะสม ต่อการ Interface กับ วิทยุสื่อสาร TNC ยังมีความฉลาด ในตัวเอง เพราะมี Firmware และ หน่วยความจำ ในตัว คือ PAD (Packet Assembler / Disassembler) ซึ่งจัดการ กับข้อมูล ดิจิตอล ที่รับเข้า และส่งออก ให้อยู่ ในรูปของ Packet หรือ Data Frame ก่อนส่งต่อ ไปยัง วิทยุสื่อสาร หรือ คอมพิวเตอร์ และยังทำหน้าที่ ควบคุม วิทยุสื่อสาร และ หน้าที่ อื่นๆ ตามแต่ ความสามารถ ของ Firmware ในเครื่อง


เพิ่มมูลค่า ให้วิทยุสื่อสาร ของท่าน วันนี้ ด้วย Kantronics TNC !!!
UHF/VHF TNC-MODEM

KPC-3 Plus

kpc3_f.jpg (7728 bytes)

.

KPC-9612 Plus

kpc9612_f.jpg (6671 bytes)

.

KWM-1200+

kwm1200_f.jpg (7398 bytes)

.

KWM-9612+

kwm9612_f.jpg (6769 bytes)

.

UHF/VHF/HF TNC-MODEM

KAM - XL

kam98f.jpg (5127 bytes)

.

Paging Infrastructure

New! FC2000

fc2000_f.gif (3693 bytes)

.

New! FC2500

fc2500_f.gif (3687 bytes)

.

New! FC3000

fc3000_t.gif (1707 bytes)

.

New! TG1000

tg1000_f.gif (3659 bytes)

.

KPC-2000

kpc2000_f.jpg (5838 bytes)

.

TLM-1200

tlm1200_f.jpg (6702 bytes)

.

GPS-Timer

gpstimr_f.jpg (4764 bytes)

.

Back | Top

Home | ข้อมูลบริษัท | สินค้าของเรา | ติดต่อฝ่ายขาย | ตำแหน่งงานว่าง | Kantronics USA

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐๑๖๕๑-๔  โทรสาร : ๐๒-๕๓๐-๑๖๖๐  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved