กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง


แอโรคอม > แผนก2 > แคนโทรนิคส์ > Realtime DGPS  

   อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม   K


kantronics.gif (2350 bytes)


  Realtime DGPS & TNC
 
ต้องใช้อะไรบ้าง? ในการใช้งาน DGPS
  GPS Rover
  TNC


  Realtime DGPS โดยใช้วิทยุสื่อสารของท่าน และใช้ TNC
(Terminal Node Controller)  หรือ Packet Radio

ไม่จำเป็น ที่ท่านจะต้องซื้อ วิทยุสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะ (Data Radio) ในการส่ง สัญญาณ DGPS ท่านสามารถใช้ วิทยุสื่อสารธรรมดา ที่ท่านมีอยู่แล้ว ทั้งแบบ มือถือ (Handy Talky) หรือแบบ ตั้งโต๊ะ (Portable Radio Transceiver) เพียงท่านมี Kantronics TNC และ DGPS Base รุ่นที่เหมาะสม  ท่านก็สามารถ ตั้ง DGPS Base เพื่อทำการส่งสัญญาณ แก้ไขค่าผิดพลาด ออกอากาศ ไปยังเครื่อง GPS Receivers เครื่องอื่นๆ ได้ทันที  พร้อมคุณประโยชน์ มากมาย

  • ประหยัดงบประมาณ อย่างยิ่ง! ท่านไม่ต้องลงทุน ซื้อ Data Radio ชุดใหม่ (Base Transmitter 1 Set และ Radio Receiver ตามจำนวน GPS Receiver ที่ใช้ทำงานในภาคสนาม)   ท่านสามารถ นำงบประมาณ ไปซื้ออุปกรณ์ GPS ที่จำเป็นอื่นๆได้

  • ระหว่างการ ติดตั้ง และทดสอบระบบ ท่านสามารถ ใช้ วิทยุรับส่ง ของท่าน ในการติดต่อ ทางเสียง ได้ตามปกติ! ไม่จำเป็น ที่จะต้อง นำไปทั้ง Data Radio และ Voice Radio อีกต่อไป

  • ให้ความแม่นยำ (DGPS Accuracy) ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า การใช้งานกับ Data Radio

  • นำชุด Kantronics TNC ไปใช้งานรับส่ง ข้อมูล และ การใช้งานอื่นๆ ที่หลากหลาย อีกมากมาย

 

ต้องใช้อะไรบ้าง ในการใช้งาน DGPS?
อุปกรณ์ที่สำคัญ ด้าน GPS Base Station มี 3 ส่วน
1. GPS Base Receiver รุ่นที่มี RTCM Output
2. เครื่องส่งวิทยุ (Radio Transmitter) หรือ เครื่องรับส่งวิทยุ (Radio Transceiver)   ที่ท่านมีอยู่แล้ว
3. Kantronics TNC รุ่นที่เหมาะสม กับลักษณะ การใช้งานของท่าน

dgps1.jpg (17270 bytes)

 

GPS Base Receiver เป็นเครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม ที่สามารถให้ output เป็นแบบ RTCM ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่เป็นมาตรฐาน ใช้ในการส่ง ค่าแก้ไขความผิดพลาด ที่คำนวณได้ จาก GPS Base Receiver ให้กับ เครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม เครื่องอื่นๆ ในภาคสนาม (Rover GPS REceivers) ทำให้ได้ ค่าความแม่นยำ ของตำแหน่งพิกัด สูงขึ้น  (ในกรณี ที่ใช้ เครื่อง GPS Base Receiver โดยทั่วไป จะต้องใช้ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเฉพาะ ร่วมด้วย)

TNC (Terminal Node Controller)
แปลงสัญญาณเสียง ให้เป็น ข้อมูล ดิจิตอล และกลับกัน    ทำหน้าที่ควบคุม และ จัดการ กับข้อมูลต่างๆ และ ติดต่อ สื่อสาร กับ TNC/คอมพิวเตอร์

วิทยุรับ-ส่ง (Radio Transceiver)
ใช้ส่ง และ รับสัญญาณ วิทยุ และ รับส่ง สัญญาณเสียงไปมา กับ TNC

คอมพิวเตอร์
ติดต่อ สื่อสาร กับ TNC (ถ้าใช้ Transmitter สามารถใช้เฉพาะ ส่งสัญญาณ อย่างเดียว)
 
  อุปกรณ์ที่สำคัญ ด้าน GPS Rover มี 3 ส่วน เช่นเดียวกัน
1. GPS Receiver รุ่นที่มี RTCM Input คือรุ่นที่ DGPS Ready ในปัจจุบัน เครื่อง GPS โดยทั่วไป ทั้งแบบ รุ่นสำรวจ (Survey Grade Receiver) และรุ่น นำทางมือถือ ขนาดเล็ก (Navigation Handheld Receiver) ล้วนแต่มี RTCM Input เกือบทั้งหมด (ไม่แน่ใจ กรุณาสอบถามฝ่ายวิศวกรรม)
2. เครื่องรับวิทยุ (Radio Receiver) หรือ เครื่องรับส่งวิทยุ (Radio Transceiver)   ที่ท่านมีอยู่แล้ว
3. Kantronics TNC รุ่นเดียวกับ ที่ใช้ ด้าน GPS Base

dgps2.jpg (18016 bytes)

 
TNC คืออะไร?
TNC (Terminal Node Controller) หรือ อาจเรียกเป็น โมเด็มวิทยุ จะคล้ายคลึง กับ อุปกรณ์ โมเด็มโทรศัพท์ ที่ท่านคุ้นเคย ในการใช้ติดต่อ Internet ที่ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณ ดิจิตอล เป็นสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อส่งไปตาม คู่สายโทรศัพท์    ข้อแตกต่าง ที่ชัดเจนคือ TNC จะแปลงสัญญาณ ดิจิตอล เป็น สัญญาณเสียง ที่เหมาะสม ต่อการ Interface กับ วิทยุสื่อสาร TNC ยังมีความฉลาด ในตัวเอง เพราะมี Firmware และ หน่วยความจำ ในตัว คือ PAD (Packet Assembler / Disassembler) ซึ่งจัดการ กับข้อมูล ดิจิตอล ที่รับเข้า และส่งออก ให้อยู่ ในรูปของ Packet หรือ Data Frame ก่อนส่งต่อ ไปยัง วิทยุสื่อสาร หรือ คอมพิวเตอร์ และยังทำหน้าที่ ควบคุม วิทยุสื่อสาร และ หน้าที่ อื่นๆ ตามแต่ ความสามารถ ของ Firmware ในเครื่อง
 

เพิ่มมูลค่า ให้วิทยุสื่อสาร ของท่าน วันนี้ ด้วย Kantronics TNC !!!

Back | Top

Home | ข้อมูลบริษัท | สินค้าของเรา | ติดต่อฝ่ายขาย | ตำแหน่งงานว่าง | Kantronics USA

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved
บริษัท แอโรคอม จำกัด 89-89/1 อินทามระ 41 ถนนสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร (662)693 8300 - 2
Contact us. E-mail : aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com