คลิก!!!ติดต่อฝ่ายขาย New!!
       GPS Time Instrumentation
Xli  Time & Frequency System
XL-GPS  Time& Frequency Receiver
       GPS Network Time Server
  SyncServer S100
               บทความพิเศษ

time1.nimt.or.th

time.nist.gov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Timing, Test and Measurement
      Microsemi เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ Cesium Primary Frequency , Standard frequency Rubidium ,  อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเวลา Precision Time ,Timing , Time code จาก GPS ครอบคลุมงานด้าน สอบเทียบ(Metrology) ความถี่ การควบคุมด้านเวลาทั้งหมด ทั้งโรงงานอุตสากรรมที่ทันสมัยและโรงผลิตไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ GPS Time Server,Network Time server,Time source ,NTP Server ที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก สำหรับเป็นแหล่งเวลาที่ถูกต้องสำหรับ Computer Server, Client , Work Stations ทั้งหลาย ด้วยเวลาที่แม่นยำสูง คุณภาพอันดับหนึ่งจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ของ 
Microsemi

อุปกรณ์นวัตกรรม GPS Instrumentation
thumb%20XLi_Full.jpg
 
อุปกรณ์กำเนิดความถี่จากดาวเทียม GPS สำหรับงานที่เอนกประสงค์ที่ต้องการประสิทธิภาพ แต่ราคาประหยัดและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ
thumb_6502.jpg
อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ RF / สัญญาณข้อมูลความถี่ เหมาะสำหรับขยาย output สัญญาณให้ใช้งาน กับหลายอุปกรณ์พร้อมกัน โดยคุณภาพสัญญาณ ไม่ผิดเพี้ยนจาก input เลย

เครื่องกำเนิดความถี่มาตรฐาน/แม่นยำสูง Master Clock

5071A_sm.jpg
แหล่งกำเนิดความถี่มาตรฐาน Primary Frequency  Cesium, Rubidium, Quartz
และ Hydrogen maser
นวัตกรรมที่พัฒนาให้มี ความแม่นยำ จนถึงขั้นสุดเพื่องานด้านมาตรฐานความถี่

อุปกรณ์แบบการ์ดและแบบ PCI Modules


cards interface สำหรับใช้งานร่วมกับ คอมพิวเตอร์แบบต่างๆตั้งแต่ for PCI ,AT/ISA,VME และอื่นๆ

อุปกรณ์แม่ข่ายเวลาสำหรับเครือข่าย computer (GPS Network Time Server)

thumb%20SyncServer_300_Full.jpg
แม่ข่ายสำหรับป้อนและบริการเวลาที่ถูกต้องและแม่นยำ
(NTP Server ,Network Time Server )ให้ลูกข่าย แบบ TCP Client/Server ต่างๆ ตั้งแต่ Window/Linux/UNIX/Netware plateform เพื่อการรักษาและตรวจสอบข้อมูลที่มีค่าขององค์กร
ชิ้นส่วน Oscillators คุณภาพสำหรับอุปกรณ์

thumb%20csac.jpg

ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะทนทาน แข็งแรง แม่นยำเหมาะสำหรับงานด้านทหาร,การบิน และผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแข็งแรง และแม่นยำ
จำหน่ายเครื่อง Demo. Exactime 6000

exactime_sm.jpg (1580 bytes)

อุปกรณ์กำเนิดเวลาและความถี่มาตราฐานจาก GPSรุ่นExactime 6000 สามารถใช้งานได้หลายApplication
จำหน่ายเครื่อง Demo. TymServe 2100 Network Time

TymServe2100_sm.jpg (1896 bytes)
TymServe 2100 เป็น Network Time Server หรือ NTP server สำหรับเครือข่าย เป็นเครื่องมือสำหรับประสานเวลา (Synchronization ) networktime synchronization ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก  
PTP grand  master

thumb%20XLi_Full.jpg


อุปกรณ์ประสานเวลาให้กับระบบกำเนิดไฟฟ้า ที่ประสานเวลาด้วย PTP (IEEE 1588) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ Fault recording,Protective Relay ,DCS system ,PMU ,alarm annuncitor ต่างในสถานีจ่ายไฟฟ้า (substation)


 

Military Time
12 Hour Time

นี้คือเวลาตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะไม่เที่ยงตรง ปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปเมื่อมีโปรแกรมประสานเวลามาตรฐานทางอินเตอร์เน็ต

Copyright  Aerocomm 2023

Home | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อฝ่ายขาย|สินค้าของเรา |

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ติดต่อ. E-mail : aerocomm@aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย All rights reserved