index
 

 

 

 

 

55 ปีกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับ RF/Microwave ทำให้บบบริษัท Weinsche เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ ความกว้างขวางของผลิตภัณฑ์ของ Weinschelนั้น มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะประกอบไปด้วย components, subsystems และ connector systems ในวันนี้เราสร้างอยู่บนความเข้มแข็งทางด้าน วิศวกรรม Aeroflex / Weinschel ได้ร่วมกันจัดเตรียม array ขนาดใหญ่ ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับผลสัมเร็จของทีมวิศวกรเพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาด สำหรับความเที่ยงตรงและน่าาเชื่อถือ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Weinschel

 

 

 

 

 

Aerocomm Copyright@2008 All Right Reserved
 20 Soi. Ladprao-Wanghin 43 , Ladprao-Wanghin Road, Ladprao, Bangkok 10230

Tel. +662-530-1651-4  Fax. +662-530-1778