ผลิตภัณฑ์ ATC ควบคุมจราจรทางอากาศ
     Becker Avionices มีประสบการณ์อย่างมากในเรื่องการติดต่อสารภาคพื้นสู่อากาศ นอกจากอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร VHF และ UHF แล้ว Becker ยังผลิตอุปกรณ์ direction finder และจัดหาติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อควบคุมจราจรทางอากาศต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทั่วโลก

ATC-ผลิตภัณฑ์ควบคุมจราจรทางอากาศ
วิทยุสือสารประจำหอควบคุม รุ่น TG-460-05
อุปกรณ์ IRC
วิทยุสื่อสารประจำหอควบคุมรุ่น TG-560-01-00
 
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ รุ่น GK-415-1
วิทยุสื่อสารประจำหอควบคุมรุ่น GS-5910