ผลิตภัณฑ์ COMPACT LINE
     สำหรับใช้งานในเครื่องบินเล็กจนถึงเฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งการทดสอบบินและอุปกรณ์เครื่องร่อน Becker คิดค้นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กพิเศษแบบทรงสี่เหลี่ยมมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยเทคโนโลยีวิทยุ VHF และเครื่อง Transponder ขนาด 21/4 นิ้วสำหรับแผงควบคุมหน้าเครื่องบินโดยไม่ต้องเน้นประสิทธิภาพ TSO เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
     Becker เป็นผู้นำในการอุปกรณ์ขนาดนี้ และเมื่อเร็วนี้ วิทยุ (Mode S Transponder) ได้นำเสนอให้เข้ากับมาตรฐานอเิมริกา เพื่อให้เข้ากันได้กับแผงควบคุมอย่างแม่นยำ และเข้ากันได้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆ
Communication-อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
รุ่น AR-4201
รุ่น AR-6201
รุ่น GK-415-1 แบบเคลื่อนที่
Surveillance-อุปกรณ์แยกฝ่ายอากาศยาน (Transponder)
รุ่น ATC-4401-1-175
รุ่น ATC-4401-1-250
รุ่น BXP6401-1
รุ่น BXP6401-2
รุ่น BXP6403-1
รุ่น BXP6403-2
 
รุ่น BXP6401-2 แบบ Bendix-King retrofit
รุ่น BXP6403-2 แบบ Bendix-King retrofit