ผลิตภัณฑ์ Intercom อุปกรณ์ช่วยสนธนาสำหรับอากาศยาน
      Becker จัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน audio ทางเสียงทั้งระบบอนาลอกและดิจิตอล รวมถึงระบบขยายเสียง PA
Intercom-อุปกรณ์ช่วยสนธนาภายในเครื่องบิน
รุ่น ACU-6100-2-120
รุ่น ACU-6100-2-130
รุ่น ACU-6101
 
รุ่น AS-3100
รุ่น REU-6100