ผลิตภัณฑ์ Primeline
      ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ตอบสนองความต้องการด้านเครื่องมือสื่อสารการบินที่ต้องการความเป็นมาตรฐาน ทั้งด้านการใช้งานและความปลอดภัย โดยเน้นขนาดอุปกรณ์ที่กระทัดรัดแบบกล่องเดียวพร้อมชุดยืดแบบ DZUS หรือแยกส่วนระหว่างตัวเครื่องและ remote ตอบสนองทุกลักษณะงานติดตั้ง แข็งแรงทนทานกับอากาศยานทุกประเภท รวมทั้งในสภาวะอากาศที่แปรปรวนที่สุด
Communication-อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร
 
รุ่น AR-3209
 
Navigation-อุปกรณ์ช่วยเิดินอากาศ
รุ่น AC-3503 ,ADF 3500 system
เสาอากาศ รุ่น AN-3500,ADF 3500 system
Indicator รุ่น ID3502 ,ADF 3500 system
 
VOR รุ่น NR-3320-30 VOR รุ่น NR-3320-01  
Surveillance-อุปกรณ์แยกฝ่ายอากาศยาน (Transponder)
รุ่น BXP6401-1
รุ่น BXP6401-2
รุ่น BXP6403-1
รุ่น BXP6403-2
รุ่น BXP6401-2 แบบ Bendix-King retrofit
รุ่น BXP6403-2 แบบ Bendix-King retrofit