ผลิตภัณฑ์ Programs เฉพาะด้าน audio
     Becker เป็นที่ยอมด้านการเป็นผู้ชำนาญด้านเสียง จึงได้ออกแบบระบบต่างๆสำหรับงานทางทหาร ล่าสุดได้ออกเทคโนโลยี Becker Warning Tone Generator โดยทางวิศวกรของ Becker มีความยินดีที่จะได้รับคำแนะนำและระบบที่ต้องการจากลูกค้าเฉพาะเจอะจง

Program-ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน audio
รุ่น WTG900-1-01
อุปกรณ์ MSU
อุปกรณ์ CMU
   
อุปกรณ์ SSU