ผลิตภัณฑ์ Search and Rescue อุปกรณ์้ค้นหาและช่วยเหลือทางอากาศ
     เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและช่วยเหลือทางอากาศในภาระำกิจพิเศษเฉพาะ รวมทั้งอุปกรณ์นำทางกลับฐาน อุปกรณ์ direction finder และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Beacon ส่วนบุคคล
SAR-อุปกรณ์ค้นหาและช่วยเหลือทางอากาศ
Beacon ส่วนบุคคลรุ่น MR-510
Beacon ส่วนบุคคลรุ่น SWA-211-1-00
Direction Finder รุ่น SAR-DF-517
   
Direction Finder แบบมองกลางคืน รุ่น SAR-DF-517-NV