กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! ดูรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม ข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

ดูรายละเอียดและการติดต่อกับแอโรคอม รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
กำลังแสดงหน้าแรกของแผนก ๖ เครื่องจักรกล , วัตถุดิบ-วัสดุ , เครื่องมือวัด-อุปกรณ์ ฯลฯ สินค้าคุณภาพผลิตในประเทศจีน
button6a.gif (1307 bytes) 7725m1.jpg (19722 bytes)
button6c.gif (1340 bytes)
button6b.gif (1387 bytes)
button6z.gif (1261 bytes)
 
 
 
 
 
คลิ๊ก เพื่อดูหน้าแรกของแผนก ๑ จีพีเอส   , เครื่องวัดระยะระบบเลเซอร์ , กล้องส่องกลางคืน , กล้องอินฟราเรด , กล้องส่องทางไกล , ระบบติดตามพาหนะจีพีเอส , ระบบบันทึกตำแหน่งจีพีเอส , ระบบ Surveillance , เครื่องมือสำรวจ , ฯลฯ
ขณะนี้ ท่านอยู่ที่หน้าแรกของแผนก ๒ Symmetricom ระบบเวลาและความถี่จากดาวเทียมจีพีเอส/นาฬิกาอะตอมมิค ,Master clock ระบบซิงโครไนเซชั่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ GPS network time servers, Weinschel อุปกรณ์ RF/ ไมโครเวฟ ,Tegam ระบบปรับเทียบและอุปกรณ์ RF/ไมโครเวฟ ,standard resistors, เครื่องกำเนิดรูปคลื่น ,เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ,เทอร์โมมิเตอร์/calibrators ,อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณภูมิ ,ohm meter, Kantronic วิทยุควบคุมทางไกล , แพ็คเก็ตเรดิโอ ,Dressler Power RF generator ,Cryogenic Helium Free Magnet ,Helium Cooling System , Spektra ระบบทดสอบและสอบเทียบ เซ็นเซอร์ Shock,Acceleration,Sound pressure ,Topward เครื่องวัดอเลิ็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ
คลิ๊ก เพื่อดูหน้าแรกของแผนก ๓ ผลิตและส่งออกอุปกรณ์สื่อสารไมโครเวฟ สินค้าคุณภาพระดับโลก ผลิตและออกแบบในประเทศไทย (เซอร์คิวเลเตอร์, ไอโซเลเตอร์, แอมพลิไฟเออร์โมดูล สำหรับ VHF/UHF/FM/TV ,RF resisor and Temination flange type ,Duplexer for radio TX/RX ฯลฯ)
คลิ๊ก เพื่อดูหน้าแรกของแผนก ๔ ระบบสื่อสาร-นำทางสำหรับอากาศยาน , จีพีเอส , COSPAS-SARSAT , อุปกรณ์วิทยุบอกทิศทาง , อะไหล่การบิน , เครื่องยนต์ , เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทหารแบบเคลื่อนย้ายได้ , เครื่องช่วยสตาร์ตเครื่องบิน , ฯลฯ
คลิ๊ก เพื่อดูหน้าแรกของแผนก ๕ อุปกรณ์สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM , FM transmitter Radio Broadcast Solutions , Modules / Parts & Kits ,Antenna ,Amplifiers ,FM Exciter,Audio Encoder ,Stereo/Limiter PLL and Transmission Links ครบวงจรโดย Broadcast Warehouse ประเทศอังกฤษ

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐-๑๖๕๑  วิศวกรขาย: ๐๘๑-๘๗๗-๒๕๔๐  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved