กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง


รายการสินค้าที่แอโรคอมจัดจำหน่าย

บริษัทผู้ผลิต Manufacturer
ประเทศ ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน Note
Aerocomm Thailand Microwave Devices Radio , Microwave Export
Becker Avionics Germany GPS Airborne Navigation การนำร่อง และหาตำแหน่ง โดย GPS ติดตั้งบน อากาศยาน -
    Airborne Navigation & Communication เครื่องมือนำร่อง และสื่อสารวิทยุ Air to Ground & Ground to Air -
    Air Traffic Control เครื่องมือ และระบบควบคุม การจราจรทางอากาศ -
Branywine,Masterclock ,GlobalTime USA GPS Frequency & Time Receivers ระบบมาตรฐานเวลาและ ความถี่ ที่ต้องการ ความแม่นยำสูง เช่น ห้องปฏิบัติการ มาตรวิทยา  การ synchronize ในระบบ digital telecom และ Network Time Server สำหรับ Enterprise IT Netork ฯลฯ -
 NNRPA ,Russia ,Brandywine USA   Hydrogen Maser , Cesium Atomic & Rubidium Clock ระบบมาตรฐานเวลาและ ความถี่ ที่ต้องการ ความแม่นยำสูงสุด เช่น ห้องปฏิบัติการ มาตรวิทยา   ระบบเวลาของประเทศ -
Dressler Germany High Power RF Sources อุตสาหกรรม ที่ต้องการ ความร้อนสูง จากคลื่นไมโครเวฟ   การศึกษา Plasma Physics -
EMR USA Cellular & Radio Combiner , subsystem & System อุปกรณ์ และ ระบบ ใช้ใน การสื่อสาร วิทยุ และ ไมโครเวฟ -
Kantronics USA TNC , Radio MODEM , Paging Controller อุปกรณ์ TNC (Terminal Node Controller) ใช้ในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ กับ วิทยุสื่อสาร เพื่อการสื่อสารข้อมูล -
Magellan USA GPS Navigation Receivers งานสำรวจ นำร่อง และหาพิกัด สร้างแผนที่ โดยระบบ GPS -
Tegam USA RF & Microwave   Calibration Systems ระบบปรับมาตรฐานกำลัง และ ค่าลดทอนสัญญาณ ของเครื่องมือ ด้าน RF & Microwave -
Weinschel USA RF & Microwave Components & Subsystems อุปกรณ์ สำหรับระบบ RF & Microwave -

Back

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : วิศวกรขาย : ๐๘๑-๘๗๗-๒๕๔๐ Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved