กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง


       

สำนักงาน บริษัทแอโรคอม แห่งใหม่
สถานที่ตั้งเลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซ.ลาดพร้าววังหิน  43 ถนนลาดพร้าววังหิน  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทร. วิศวกรขาย 081-877-2540

ข้อมูลบริษัท

Aerocomm Group   ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 เพื่อดำเนิน กิจการ ด้าน โทรคมนาคม สื่อสาร ไมโครเวฟ ทีวี เคเบิลทีวี และ วิทยุ ทั้งการ นำเข้า สินค้า จากต่างประเทศ และ การออกแบบ ติดตั้ง ระบบ ให้กับลูกค้า ในประเทศไทย ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 จึงได้เริ่ม ดำเนินการ ผลิตอุปกรณ์ไมโครเวฟ (RF & Microwave Devices) เพื่อการ ส่งออก ไปยัง ต่างประเทศ ทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2538 จึงขยายงาน ด้านการนำเข้า เพิ่มทางด้าน GPS (Global Positioning System) ทั้งด้าน เครื่องหาค่าพิกัด จากดาวเทียม (GPS Position Receivers) และ เครื่อง กำเนิด เวลา และความถี่ จากดาวเทียม (GPS Time & Frequency Receivers) จากนั้น จึงได้ขยายงาน อย่างต่อเนื่อง มีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ด้าน สื่อสาร ไมโครเวฟ โทรคมนาคม สื่อสารข้อมูล สื่อสารการบิน ปรับเทียบมาตรฐาน และ เครื่องมือ ที่ใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง ต่างๆ สำหรับ ทางด้าน การผลิต มีการขยายงาน โดยการ ออกแบบ ผลิตอุปกรณ์ ไมโครเวฟ เพิ่มตลอดเวลา รวมถึง การร่วมมือ ทางด้าน เทคโนโลยี กับผู้ผลิต อื่น ในต่างประเทศ   ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะผลิต อุปกรณ์ไมโครเวฟ ให้ได้ ครอบคลุม มากประเภท ก่อนที่จะ ออกแบบ และผลิต Microwave Subsystem และ System ต่อไป เพื่อให้ สามารถมี ผลิตภัณฑ์ ด้าน โทรคมนาคม และ ไมโครเวฟ ที่ผลิต ในประเทศไทย อย่างครบวงจร

สรุปรายละเอียด ของสินค้า ที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่าย คลิ๊กที่นี่!

 

Aerocomm ยินดี ต้อนรับ ลูกค้า ทุกท่าน ที่จะมาเยี่ยมเยียน เพื่อความสะดวก ท่านสามารถ นัดหมาย กับพนักงานขาย และ วิศวกร ได้ตลอดเวลา ทำการ โดยทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือ Email บริษัท มีเครื่อง GPS และอื่นๆ สำรอง จำหน่าย ที่ท่าน สามารถสั่งซื้อ ทางโทรศัพท์ หรือ โทรสาร และรับเครื่อง ได้ทันที พร้อมบริการ แนะนำเครื่อง รุ่นที่เหมาะ กับการใช้งาน การอบรม การใช้งาน และ ดูแล ซ่อมแซม ด้วย วิศวกร ที่มี ความชำนาญ พร้อม เครื่องมือ ทดสอบ ที่ทันสมัย

คลิ๊กที่นี่ หากต้องการ
แผนที่ของ Aerocomm


 

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : วิศวกรขาย : ๐๘๑-๘๗๗-๒๕๔๐  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย © All rights reserved