กลับไปที่ Home Page ของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตัวแทนจำหน่ายของแอโรคอม! คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้าข่าวและกิจกรรมของแอโรคอม

ขณะนี้กำลังแสดงภาษาไทย!

Click for English!

คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดข้อมูลและการติดต่อกับแอโรคอม คลิ๊ก! เพื่อไปที่หน้ารายละเอียดตำแหน่งงานว่าง

 

Magellanlogo.gif (2375 bytes)

แอโรคอม แผนกขายอุปกรณ์หาค่าพิกัด-เวลา จากดาวเทียม GPS

 

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน/บริษัท/ส่วนตัว
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ
เบอร์โทรสาร
E-mail
สินค้าที่ท่านสนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม

                                                                         

 

สินค้าของเรา | เทคโนโลยี | ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐๑๖๕๑-๔  โทรสาร : ๐๒-๕๓๐-๑๖๖๐  Email : aerocomm@aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย ? All rights reserved