The World Standard in Metrology since 1915

 

Made In USA

Ohmmeters / Microohmmeters / Megohmmeters

ohmmeter เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของตัวนำ . โดยปกติแล้วจะใช้ทำงานเป็น voltmeterในการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อม , แล้วอ่านค่ากลับมาผ่านความต้านทานด้วยกฎของโอห์ม .หากเป็นกระแสที่รู้อยู่แล้ว ค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าอาจจะทำการอ่านค่าความต้านทานโยตรงได้ . หากเป็นกระแสที่ไม่ทราบค่า หรือไม่สามารถวัดค่าแรงดันตกคร่อมโดยตรงได้ , การอ่านค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานที่ทราบค่าในวงจรเดียวกันจะให้ค่ากระแสออกมา , และแรงดันนี้จะถูกลบออกจากผลรวมของกระแสที่ตกคร่อม , แรงดันตกคร่อมที่ทราบค่า และ เป็นความต้านทาน ที่อาจจะถูกพบและแสดงบนโอห์มมิเตอร์ . micro-ohmmeter เป็น ohmmeter สำหรับการวัดค่าที่มีค่าความต้านทานน้อยมากๆ .

Model
Type
Features

High accuracy Megohmmeter

50 kΩ - 200 TΩ; 3%

High accuracy Micro-Ohmmeter

1 μΩ - 199.9Ω; 0.02%

Portable Digital Micro-Ohmmeter, Rugged
1 μΩ -600Ω; 10 A; Autoranging
Portable Digital Ohmmeter (Milliohmmeter)
100 μΩ-4kΩ; 0.05%; Autoranging
High Range Digital Micro-Ohmmeter
0.1μΩ-30,000Ω; 0.03%

GenRad 1863 and GenRad 1864 Megohmmeter

GenRad 1863 Megohmmeter เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเลือกใช้งานและน่าทดสอบ . 1863 จะใช้วัดค่าความต้านทานที่แรงดันทดสอบ 5 แรงดันถึง 500VDC, มีบางการควบคุม และในบางรุ่นที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีที่สุด โดยควรเลือกช่วงแรงดันและความต้านทานให้ตรงกับการใช้งาน .

GenRad 1864 Megohmmeter เป็นอุปกรณ์ที่น่าเลือกไว้ใช้งาน . เหมาะมากสำหรับห้องทดสอบเครื่องมือต่างๆ  . การทดสอบแรงดันสามารถตั้งค่าจาก 10VDC ถึง 109VDC ใน ขั้นละ 1-volt และ ถึง 1090VDC ใน ขั้นละ 10 vols.โดยที่ 1864 สามารถตั้งค่าไว้ที่การทำงานปกติ หรือการทดสอบพิเศษที่ต้องทดสอบแรงดันสำหรับ ceramic, mica หรือตัวเก็บประจุแบบบาง , หรืออุปกรณ์อื่นๆ . ค่าความต้านทานย้อนกลับ ของ rectifiers สามารถอ่านค่าที่วัดได้  ;  ค่าแรงดันทดสอบต่ำสุดเป็นค่าใช้เฉพาะในการวัดสถานะของไดโอด . ช่วงการวัดสูงสุดมีถึง 200TW (2 x 1014W)

LOM-510A Micro-Ohmmeter
LOM ohmmeter
LOM-510A Micro-Ohmmeter มี 4½ digits, 002% basic accuracy และ 1 μΩ resolution.ต่ออุปกรณ์วัดได้แบบ 4-terminal โดยใช้เทคนิคขจัดค่าความผิดพลาดตัวต้านทาน และต้านสัญญาณรบกวนให้การอ่านค่ามีความคงที่มากขึ้นระดับ 80 dB , micro-ohmmeter มีอุปกรณ์ 4-terminal test clips และ ตัวเลือกสำหรับต่ออุปกรณ์ probes, อุปกรณ์ clipsและอุปกรณ์ื่นๆสามารถต่อกับ ตัวต้านทานต่ำที่ไมม่ทราบค่าได้ .

LOM-D07e Micro-Ohmmeter

DO7e เป็นรุ่นที่มีความกะทัดรัดและตั้งโต๊ะเป็น digital microhmmeterสำหรับวัดค่าความต้านทานต่ำ    . D07e MicroOhmmeter   สามารถใช้แบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้  ด้วย built-in charger , DO7e Microhmmeter  เป็นตัววัดกระแสที่ 10Amps เป็นช่วงต่ำสุด . DO7e Microhmmeter  มีการออกแบบด้วยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงล่าสุด และใช้เทคนิคทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้ได้การวัดที่มีความถูกต้องมากที่สุด , และมีคุณสมบัติในการลเือกช่วงอัตโนมัติ , วัดค่ากระแสที่ป้อนเข้าไปและส่งกลับออกมาด้วยค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ และแบบรีโมท ที่มีการเก็บพลังงานเมื่อตอนปิดเครื่อง

Series LOM-4000 Ohmmeter

series 4000 digital ohmmeters เป็นอุปกรณ์แบบตั้งโต๊ะที่ลดค่าความถูกต้องและฟังก์ชันการทำงาน 4000 Ohmmeter   โดยมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำด้วยพลาสติกอย่างดี และปุ่มกดที่ใช้งานง่าย ,แสดงค่าที่วัดด้วยจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ . ด้วยคุณลักษณะการวัดที่หลากหลาย ช่วงสเกล 4000 count,เฉลี่ยค่าที่วัดทั้งไปและกลับแบบอัตโนมัติ , ค่าวัดที่เป็นศูนย์จริงและการชดเชยของอุณหภูมิ (model 4001). ใช้แบตเตอรี่แบบประจุไฟใมห่ได้ด้วยระบบปิดไฟอัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและดีที่สุด .

 

 

            Aerocomm Company (Established 1994)
Registered No. (1) 1789/2537  Registered Capital 5,000,000 Baht

เลขที่ 20 อาคารแอโรคอม ซอยลาดพร้าววังหิน 43 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 0-2530-1651-4  โทรสาร : 0-2530-1660
  , Email : aerocomm@aerocommthailand.com

All rights reserved © สงวนสิทธิตามกฎหมาย